Migranten als machtsmiddel

Bron: Wikipedia

19 maart 2017. De korte maar hevig crisis tussen Nederland en Turkije, die zo plotsklaps losbarstte, zou weleens een voorbode kunnen zijn van een hele reeks toekomstige crises van hetzelfde laken en pak. Buiten Turkije en Marokko zijn er namelijk veel meer landen (en het worden er steeds meer) die invloed willen houden op ‘hun’ migranten.

De eerste voortekenen zijn er al, namelijk dat meer en meer landen hun burgers niet meer terug willen nemen nadat ze door een Europees land zijn uitgewezen. Eerst dachten we dat uitgezette migranten werden geweigerd vanwege paspoortperikelen. Daarna leek het vooral te gaan om het verlies aan inkomsten voor het ‘moederland’. Immers door het wegvallen van een migrant, wordt minder geld overgeboekt naar de achtergebleven familieleden. Maar op zijn laatst sinds de crisis tussen Nederland en Turkije, blijkt dat migranten ook worden ingezet als drukmiddel om de invloed op het beleid van Europese landen te krijgen.

Dit laatste verklaart de snelheid waarmee een dergelijke crisis kan escaleren en de felle beledigingen en dreigementen die te horen waren. Het is een machtsspel geworden. Europa blijkt opeens binnen de invloedssfeer te zijn gekomen van een andere staat. Het is daarmee niet meer ondenkbaar, dat aan het eind van die escalatiereeks, zelfs een gewapend conflict op de loer kan liggen.

Nog is onze defensie-inzet vooral gefocust op Rusland, maar het kan zomaar gebeuren dat we binnen afzienbare tijd in de Middellandse Zee een omvangrijke vloot nodig hebben, om onze veiligheid te waarborgen. Het is de hoogste tijd om marineschepen te bouwen.