Donald Trump

Gerhard Schröder, een wijs man, bron: Wikipedia (http://www.flickr.com)

19 september 2016. Zojuist is een interessant interview met oud-bondskanselier Schröder – zeker geen kleingeestig man – verschenen, met daarin onder andere uitspraken over Donald Trump. Uiteraard begint deze Amerika-scepticus te benadrukken dat wij Europeanen vooral een gezonde argwaan moeten blijven koesteren jegens de Verenigde Staten omdat het land altijd zal streven naar dominantie.  En dan verder over Trump:

‘Een vergelijkbare situatie is er eerder geweest met Ronald Reagan in 1980. Destijds werd voorafgaande aan zijn verkiezing tot president gezegd dat hij een acteur was en daarom niets zou kunnen. En toen werd hij de president die een nog nooit meegemaakte toenadering tot de Sovjet Unie bewerkstelligde en de hereniging van Duitsland mogelijk maakte. Deze man heeft destijds indrukwekkende resultaten behaald. De boodschap voor mij is, dat je vooral niet te snel moet oordelen. Ronald Reagan wist dat hij goede adviseurs nodig had. Het zou zomaar kunnen dat dit besef zich ook doorzet bij Donald Trump.’

Ik hoef hier niets aan toe te voegen. Zie hier het volledige artikel in de Frankfurter Allgemeine.