De hoogmoed

  • Berichtcategorie:Divers/index

2015. Een half jaar geleden. Ik dronk een glas wijn bij een elegant stel. De schilderijen aan de muur waren gelukkig geen negentiende-eeuwse kopieën van VOC-taferelen maar toonden juist een frisse twintigste-eeuwse kleurenpracht. De man van het stel keek geïrriteerd terwijl zijn vrouw zich door hem liet bedienen. Ik drukte mijn rug naar achteren om de tegendruk van de kussens goed te kunnen voelen. Deze houding ontspande, ik strekte mijn benen ver naar voren en begon uitgebreid te vertellen over de hemel, de aarde en het water. De man behield zijn bokkige uitdrukking, de vrouw luisterde geboeid en af en toe lachte ze zelfs. Een half uur later kwam ik thuis. Terwijl ik mijn jas uitdeed gleed mijn hand onbedoeld langs mijn kruis. Mijn gulp stond open.