For English language readers:

To contact Maarten van Bommel please send your email to:

info@maartenvanbommel.nl

Voor Nederlandstaligen:

Wilt u contact opnemen kunt u dat op twee manieren doen:

(1) Neem voor verzoeken betreffende auteursfoto’s of recensie-exemplaren contact op met:

Uitgeverij Aspekt

Amersfoortsestraat 27

3769 AD  Soesterberg
T. +31 346 353 895
E. info@uitgeverijaspekt.nl

(2) En als u iets anders wilt vragen (bijvoorbeeld inhoudelijk of betreffende filmrechten) kunt u terecht bij: info@maartenvanbommel.nl

Zie ook Maarten op twitter: https://twitter.com/MaartenvBommel