Bedreigd bezit in Noord-Afrika

image-2017-01-15
Gerestaureerde riad, bron: Grand Parc – Bordeaux, France from France (via Wikipedia)

15 januari 2017. Als westerling zou ik nu niet graag een huis bezitten in één van de zogeheten ‘veilige landen’ in Noord-Afrika (Marokko, Algerije en Tunesië). Door de verharding op het gebied van het vreemdelingenbeleid, ligt er geruzie op de loer vanwege het niet terug willen nemen van criminele migranten. Als dit op de spits wordt gedreven zijn sancties vanuit Europese landen niet uit te sluiten, wat ogenblikkelijk zal leiden tot een staaltje politiek armpje drukken tussen Europa en Noord-Afrika. Dat spel kan weleens hard gespeeld worden, zeker als in Europa de populistische bewegingen nog meer invloed winnen. Tijdens dit ‘armpje drukken’ zijn represailles tegen individuele Europeanen door Noord-Afrikaanse overheden niet uit te sluiten.

En het ging juist zo goed, althans voor een aantal, enigszins excentrieke, gefortuneerde westerlingen die met veel geld en creatieve inspiratie vervallen Arabische riads en andere monumentale gebouwen omtoveren in prachtig gerestaureerde bouwjuweeltjes. Zoals op Wikipedia staat: ‘many of the crumbling or ruined properties in Marrakech have been bought by foreigners…’ . Zie ook een (Duitstalig) bericht over de vele riad-hotels in westerse handen, .

Kasteelruïne in Malawi, bron: https://intomalawi.wordpress.com/

Dat de spanningen tussen het Westen en de Maghreb zullen gaan oplopen, staat voor mij vast. En het gevolg zou kunnen zijn dat de eigenaren van de gerestaureerde monumenten opeens het land niet meer binnen komen, of dat ze zelfs uitgewezen worden. Het zou niet de eerste keer zijn dat Europeanen hun bezittingen verliezen in Afrika.