Als GeenPeil nee zegt…

9 oktober 2015. Wat als GeenPeil (GP) nee zegt? Dus als het GP referendum een duidelijk ‘nee’ afgeeft over het associatieverdrag, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2014-160.html. Ja wat dan? Zover ik kan nagaan gaat de discussie in de media over het referendum niet verder dan het onderzoeken waarom überhaupt 500.000 mensen om een referendum vragen. Alleen in een paar stille werkkamers van het ene of ander ministerie zal dit – al dan niet – doemscenario worden doordacht, zo mag men hopen.

Dus: wat als er een overtuigend nee door ‘het volk’ wordt afgegeven? Als er inderdaad meer dan dertig procent van de kiezers naar de stembus stroomt en een meerderheid nee zegt. Het mag niet zo zijn dat zich een radeloze stilte over stad en land uitbreidt, of nog erger, dat een brullend gejuich de straten en pleinen vult. Nee dan liever een onmiddellijk en pasklaar antwoord en tegelijkertijd een bezonnen antwoord. Bijvoorbeeld, een woordvoerder die namens de regering ruiterlijk erkent dat het afgegeven signaal begrepen wordt. Let wel ‘begrijpen’ is niet hetzelfde als reflexmatig de wil van de stemmers uitvoeren.

Begrip moet er zijn voor het achterliggende bezwaar, namelijk dat Europa te snel gaat en als een stoomwals door dendert waarbij het allerlei terechte of onterechte bezwaren van het publiek negeert. Gevaarlijk hieraan is vooral een groeiend wantrouwen bij het publiek jegens de bestuurders van de Europese Unie. Dit wantrouwen – terecht of niet – zegt: mijn lot ligt in handen van mensen die mij ongunstig gezind zijn. Het wantrouwen richt zich onder meer tegen de al dan niet vermeende uitbreidingsdrift van de Europese Unie richting het oosten waarbij veel armere landen lid worden met alle migratiegevolgen en financiële consequenties van dien. En dan hebben we het nog niet eens over de grensconflicten waar Oekraïne mee kampt. In geval van een toetreding van het land raakt de rest van Europa betrokken bij eventueel oplaaiende grensconflicten.

Vorozhba_(Ukraine)._Main_Road_(old_postcard)
Oekraïne, waarschijnlijk voor de Russische Revolutie

Dus, zeggen dat er begrip is voor het standpunt van de kiezer is 1. Daarna moeten daden volgen. Het associatieverdrag met Oekraïne gewoonweg niet ratificeren en daarmee afzeggen is volgens mij geen optie. Ten eerste leidt Nederland een groot gezichtsverlies en ten tweede wordt Oekraïne geschoffeerd en beschadigd terwijl dat land het al moeilijk genoeg heeft. Het associatieverdrag is in eerste instantie bedoeld om het land economisch meer lucht te geven en een perspectief op ontwikkeling te bieden. Ik kan mij niemand voorstellen die daar tegen is, zelfs de campagnevoerders van GeenPeil niet.

Wat wel gedaan kan worden is de nee-stemmers tegemoet komen met de belofte – en deze belofte in een wet te gieten – dat er een referendum gehouden zal worden als ooit besloten wordt om Oekraïne tot volwaardig EU lid te maken. Daarmee weet iedereen waar hij / zij aan toe is, en hopelijk bedaren daarmee de gemoederen. Het is niet eens een mening maar wel een idee… Voor een vergelijkbare belofte, zie: http://www.irishtimes.com/news/chirac-promises-to-hold-referendum-in-france-on-turkey-s-entry-to-eu-1.1160094

Update van 11 juli 2016. De premier lijkt op één lijn te staan met het hiervoor staande. Zie het onderstaande bericht (op teletekst) van 6 juli 2016:

Na het Oekraïne referendum