Hitlers Broedervolk

2016. Historica Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel heeft een boek geschreven dat net als ‘De Verborgen Schaduw’ het thema ‘Nederlanders in de door Duitsland bezette Sovjet Unie behandelt. ‘Hitlers Broedervolk’ is met zijn wetenschappelijke aanpak een mooie aanvulling op ‘De Verborgen Schaduw’. Waarbij dit laatste boek geen wetenschappelijke verhandeling voorstelt maar zich geheel baseert op het ooggetuigenverslag (memoires) van mijn vader.

Poster Oost Compagnie
‘Lok-affiche’ van de Nederlandse Oost-Compagnie, bron: illustratie NIOD

‘Hitlers Broedervolk’ is bij Uitgeverij Bert Bakker verschenen. Het vertelt het verhaal van de (poging tot) kolonisatie door zo’n 5.000 Nederlanders in de gebieden van de bezette Sovjet Unie. Daarnaast is het voor de liefhebber van ‘het grotere plaatje’ heel interessant te lezen, wat de beleidsvormers van de kolonisatie voor ogen stond en wat ze ondervonden om de kolonisatie op gang te brengen. Von Frijtag komt tot de intrigerende conclusie dat de droom van ‘Lebensraum’ een voortzetting was van de idealen van het kolonialisme zoals Nederland dat sinds de negentiende eeuw voorstond. Zie hieronder twee recensies:

http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/03/11/ga-oostwaarts-jonge-boer-1597570

http://www.radio1.nl/item/343517-Hitlers-Broedervolk.html

NB ‘De Verborgen Schaduw’ speelt zich af in de zuidelijke Oekraïne terwijl het boek ‘Hitlers Broedervolk’ zich vooral focust op het noordelijke gebied van Oekraïne en op de Baltische staten.